691 378 895 | 607 727 838
biuro@ekopark-kolaczkowo.pl

O firmie

Ekopark Kołaczkowo stawia sobie za cel, dostarczenie najlepszych, dostępnych na rynku rozwiązań, służących do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. W sposób praktyczny chcemy przyczyniać się do ochrony środowiska, oferując naszym

Program Prosument Dofinansowanie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii

Zostań prosumentem i uzyskaj dofinansowanie na zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji