691 378 895 | 607 727 838
biuro@ekopark-kolaczkowo.pl

Kategoria: Aktualności

Program Prosument Dofinansowanie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii

Zostań prosumentem i uzyskaj dofinansowanie na zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i