691 378 895 | 607 727 838
biuro@ekopark-kolaczkowo.pl

Panele fotowoltaniczne

Panele fotowoltaiczne (panele słoneczne) konwertują energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną.

Ogniowa fotowoltaiczne wykonane są z krystalicznego krzemu i mogą osiągnąć wartość napięcia w zakresie 0,5-0,6 V przy określonych warunkach natężenia światła i temperatury. Z uwagi na budowę atomową krzemu, rozróżnić można ogniwa monokrystaliczne, polikrystaliczne oraz amorficzne. W wyniku zastosowania różnych technologii otrzymywania krzemu, który wykorzystywany jest do produkcji ogniw fotowoltaicznych ogniwa te różnią się sprawnością.

Panele budowane na bazie ogniw polikrystalicznych są najczęściej wykorzystywane w gospodarstwach domowych. Ogniwa polikrystaliczne osiągają sprawność rzędu 12-15%.

Standardowy krzemowy panel fotowoltaiczny (panel PV) zbudowany jest z modułów połączonych ze sobą szeregowo i równolegle. Panel generuje więcej prądu (zwiększa wydajnosć) im silniej napromieniowany jest przez słońce. Podczas zachmurzenia oraz rankiem i wieczorem, wydajność jest z reguły mniejsza.

Panele są budowane w taki sposób, aby wykazywały odporność na wilgoć, korozję, zanieczyszczenia oraz szkodliwy wpływ czynników atmosferycznych.

Budowa paneli fotowoltaicznych

Krzemowy panel fotowoltaiczny zbudowany jest z:

Polecamy:

Panel PV poli SE250 PL

PODSTAWOWE ZALETY: